Học hỏi từ Chúa Giê-xu như kẻ bị kết án:

 

QUAN TỔNG ĐỐC NHU NHƯỢC - vào ngày 17/07/2019  trên trang web tinlanhmienbac.org về                                                       

 Giăng 19:9-16 

Từ khóa: Gia-cơ 4:17; "Chúa muốn chúng ta sống thế nào khi đối diện với khó khăn, nghịch cảnh?" ... tổng đốc Phi-lát; ...Ngày nay, chúng ta có Lời Cha là Chân Lý; ...Chúa muốn chúng ta nhu mì mà không nhu nhược...

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.