Học hỏi từ Chúa Giê-su như một bác sĩ:

 

Mắt họ liền mở ra - từ Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. vào ngày 4.12.2020 về

 Mt 9, 27-31 

Từ khóa: "Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 500 ngàn người bị mù hai mắt, và 900 ngàn người mù một mắt." Hạnh phúc biết bao cho ai lần đầu tiên thấy khuôn mặt người thân...,  Isaia viết..., ... Đức Giêsu khai mở thời đại thiên sai..., Giáng Sinh là lễ của Ánh sáng..., Cho con được thấy...

 


- Trang web này vẫn đang được phát triển.