Học từ Chúa Giê-su như một bị cáo:

   

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ từ Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. vào ngày 1.12.2020 về

 Mt 11, 16-19 

Từ khóa:  Đức Giêsu ví những người thuộc thế hệ của Ngài với lũ trẻ ngồi chơi ngoài chợ..... Nguy cơ của con người thuộc mọi thời đại, là ở lại trong sự ấu trĩ, khăng khăng với những ngang bướng ích kỷ của mình....Làm sao con người hôm nay nghe được tiếng kêu của Gioan và Giêsu?...

 


 Sự Kiện Và Sự Thật   Nguyễn Sinh về

 Giăng 18:37-38 

Từ khóa: Từ Điển Tiếng Việt; "Ta phải phân biệt rõ sự kiện và sự thật."..tin tức trên Radio và TV...: Phi-lát hỏi lại: Chân lý là cái gì? Chúa Giê-xu, Ngôi Hai Thượng Đế ..., ...vì lời Chúa là Lời của lẽ thật, của Chân Lý

 


- Trang web này vẫn đang được phát triển.