Học hỏi từ Chúa Giê-xu như một lời cầu nguyện:

 

Cha Ôi, Xin Gìn Giữ Những Người Thuộc Về Cha - Đăng bởi "SU Việt Nam" trên trang web hoithanh.com vào ngày 

 Giăng 17:9-19 

Từ khóa: Đức Chúa Jêsus cầu nguyện để Cha sẽ bảo vệ các môn đồ (những người tin)..., Chỉ Đức Chúa Trời mới là nền tảng của sự an toàn cho chúng ta ..., ...xin hãy giúp chúng con không sa vào sự ác. 

 


-Trang web này vẫn đang được phát triển.