Học hỏi từ Chúa Giê-su không loại bỏ ai:

 

Đời Sống Mới Trong Cứu Chúa Giê-su - Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh về

 Giăng 8:1-11 

Từ khóa: năm mới Tết Tây, Tết Ta, ... có thể là muốn từ bỏ bớt những thói hư tật xấu: như hút thuốc, ...;  Chúa Giê-su với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm...; Phục Truyền Luật Lệ 22:22; người Pharasi & những thầy dạy luật lúc...; Chúa Giê-xu viết gì trên đất?...Vấn đề ở đây không còn là vấn đề lên án tội người phụ nữ này nữa... nhưng vấn đề là mỗi người ở đó đã thấy được “con người thật” của mình...;  “Lạy Chúa Giê-su! Xin Ngài đổi mới con ngay hôm nay...."

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.