Dấu ấn:

Theo § 5 TMG

Dr. Katharina Dang

Oppermannstrasse 16
12679 Berlin

Germany - nước Đức

Email: pastorin_i.R / at / katharina-dang.de

Chịu trách nhiệm về nội dung theo § 55 RStV:
Dr. Katharina Dang