Học hỏi từ Chúa Giê-su như một nhà trị liệu:

 

Phẩm Chất Công Dân Nước Trời - trên trang web VietChristian

 Ma-thi-ơ 5:1-12 

Từ khóa "Một người phải nhìn biết sự thiếu thốn thuộc linh linh mới có thể than khóc cho tình trạng tội lỗi của mình và của người." ... người theo Chúa, trong khi xu hướng chung của xã hội hiện nay...; công dân Nước Trời không?


Ách của tôi êm ái - từ  Antôn Nguyễn Cao Siêu v, S.J. vào ngày 9.12.2020 về

 Ma-thi-ơ 11, 28-30 

Từ khóa: "Khi quy hoạch thành phố tương lai, người ta không quên dành một khu vui chơi giải trí." ...Nghỉ ngơi còn cần cho tâm hồn....Ðức Giêsu không ngần ngại nói đến ách của Ngài...; ...Ðó là thứ bình an ngay giữa khổ đau và nước mắt,...; Chúng ta học trường Giêsu,...

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.