Học hỏi từ Chúa Giê-xu, Ngài luôn có mặt vì mọi người:

 

Linh Hồn Các Ngươi Sẽ Được Yên Ngh - Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền về

  Ma-thi-ơ 11:27 – 30 

Từ khóa: Chúa Giê-su nhận vào trong mối quan hệ riêng biệt; Chúa Giê-su kêu gọi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng; Tại sao người ta mệt mỏi? gánh Lấy Ách Của Chúa Và Học Theo Chúa; tín Đồ Cơ Đốc là tôi mọi của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su; nhu Mì Và Khiêm Nhường

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.