Học hỏi từ Chúa Giê-xu Con trai của Đức Chúa Trời:

 

"Bày Tỏ Sự Vinh Hiển Ngài Cho Ba Người" -    trên blog http://whatjesusdidinmark.blogspot.com/

 Mác 9:2-4 

Từ khóa:  Chúa Jêsus với hai nhóm "bạn"; Môi-se và Ê-li; "3 người thuộc vòng trong"; "Một mình chúng ta không thể làm cho thế giới thay đổi được. Chúng ta có thể tác động đến một ít người, ..."

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.