Học hỏi từ Chúa Giê-su người tha thứ tội lỗi / con nợ:

 

Người Đàn Bà Tội Lỗi Được Tha Thứ -  Đăng bởi "SU Việt Nam" trên trang web hoithanh.com vào ngày

 Lu-ca 7:36-50 

Từ khóa:  , Chúa Jêsus biết điều gì ở trong tấm lòng con người ... ; " Chúng ta thường giống người Pha-ri-si trong câu chuyện này hơn là giống người đàn bà."...hãy giúp chúng con tha thứ cho những người khác


- Trang web này vẫn đang được phát triển.