Học hỏi từ Chúa Giêsu như một người theo chủ nghĩa hòa bình:

 

 

Từ khóa:  người chúng ta gần gũi hằng ngày sẽ rút cạn dần bản tánh Cơ Đốc cho tới khi bản chất cốt lõi của chúng ta bị phơi bày; .... Chúa tạo dựng để chúng ta yêu thương những kẻ dữ, tin cậy rằng qua sự đó chúng ta sẽ trưởng thành, và..., ...khi chúng ta khao khát trở nên giống Đức Chúa Jêsus hơn là giống chính mình,...


Trang web này vẫn đang được phát triển.