Chúng ta đếm số năm của mình "trước" hoặc "sau khi Chúa giáng sinh" theo cách tính của Dionysius Exiguus vào năm 525. Việc ông ta mắc một số sai lầm hay dựa trên những giả định sai vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, cách đếm và liệt kê các sự kiện lịch sử này đã được chứng minh rất tốt trong gần 1000 năm đến mức ngày nay nó được sử dụng trên toàn thế giới.
Dù thế nào đi nữa, chúng ta đang dần tiến đến những năm mà cách đây 2000 năm Chúa Giê-su đã tập hợp các học sinh
tuổi đã trưởng thành xung quanh ngài, cùng họ lưu lạc qua Ga-li-lê, Sa-ma-ri và Giu-đê và sau khoảng 3 năm ở Giê-ru-sa-lem, bị bắt, bị kết án và bị xử tử trên thập tự giá. và sau đó bởi các môn đệ của Người với tư cách là Đấng Phục sinh đã được trải nghiệm.


Trong Phúc âm Ma-thi-ơ là những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu phục sinh
cho các sinh viên của mình - bằng tiếng Hy Lạp: Matthätai / trong tiếng Đức hầu hết được dịch là "Jünger" - đã nói và đọc:

 

“Mọi quyền hành ở trên trời và dưới đất đã được giao cho tôi. 
Vậy, hãy đi đào tạo người từ muôn dân trở thành môn đồ tôi,
làm phép báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và thần khí thánh,
 
và dạy họ giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh em.
Này! Tôi sẽ luôn ở cùng anh em cho đến khi thế gian* này kết thúc”

 

Ai cũng biết rằng các học trò của ông đã làm công việc của ông và trở thành giáo viên, những học sinh của họ lần lượt đủ tiêu chuẩn để trở thành giáo viên của những người khác. Đây là cách thông điệp của Chúa Giê-su được biết đến. Mọi người từ các chủng tộc đa dạng nhất đã kinh nghiệm lẽ thật về những lời của Chúa Giê-su và tin cậy nó. Họ đã được rửa tội, và thường là con cái của họ. Nhưng do nhiều ảnh hưởng, chúng ta đã và vẫn không được tiếp xúc sâu hơn với những gì Chúa Giê-su muốn chúng ta học hỏi từ ngài.
Vì vậy, trang web này trong vài năm tới cho đến ngày kỷ niệm năm 2033 chỉ dành riêng cho việc giảng dạy của Ngài như được truyền lại cho chúng ta trong bốn sách Phúc âm.

Những từ khóa được đề cập ở trên, những gì chúng ta có thể học được từ Chúa Giê-su hôm nay, sẽ đưa bạn đến các trang với những lời của ngài trong các sách Phúc âm và đến các bản văn giải thích chúng cho thời đại chúng ta ngày nay. Thông thường chúng là các liên kết đến các bài giảng và diễn giải đã được xuất bản ở những nơi khác trên Internet.

Bất cứ ai cảm thấy được báo ứng bằng cách này, xin mời điền tên và nơi ở của họ vào ô bên trái, có thể xem bằng cách bấm vào từ khóa "Muốn học nơi Chúa Giêsu ...".

Bạn có thể tìm thấy thêm nút "Tham gia" ở bên dưới. Chúng tôi mời các theo đạo thiên chúa có ngôn ngữ khác tạo các trang web có cùng bố cục và ghi chú rao giảng tương tự bằng ngôn ngữ của họ để chúng ta có thể liên kết với nhau. Bạn sẽ sớm tìm ra liệu điều này có xảy ra hay không và tần suất xảy ra như thế nào, cũng như nhiều thứ khác, ở phía dưới bên trái của trang web này.

Nếu bạn nhấp vào các năm 2030, 2031, 2032 và 2033 ở trên cùng, bạn sẽ đến các trang liệt kê các sự kiện của những năm đó đã có kế hoạch.