Học hỏi từ Chúa Giê-su như một nhà lập pháp

 

Bài dưỡng linh – Bạn thật yêu Chúa ? -  Đỗ Hữu Hoàng của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè,

  Mác 12:30 

Từ khóa:  người đi theo Chúa;  yêu cha mẹ, vợ chồng, anh chị em...; tiền bạc, những tiện nghi vật chất, tài sản, danh vọng, địa vị, học thức...; Giăng 14:15, 21; Ma-thi-ơ 10:37-39


Sống Trọn Theo Luật Pháp - trên trang web VietChristian

 Ma-thi-ơ 5:17-26

Từ khóa Chúa Giê-xu đến để phá luật pháp? Giết người là hành vi nhìn thấy được từ bên ngoài, ...; sự vâng theo luật pháp ấy phải bắt đầu từ tận sâu trong tấm lòng mong muốn làm theo


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.