Học hỏi từ Chúa Giê-xu như kẻ bị kết án:

 

QUAN TỔNG ĐỐC NHU NHƯỢC - vào ngày 17/07/2019  trên trang web tinlanhmienbac.org về                                                       

 Giăng 19:9-16 

Từ khóa: Gia-cơ 4:17; "Chúa muốn chúng ta sống thế nào khi đối diện với khó khăn, nghịch cảnh?" ... tổng đốc Phi-lát; ...Ngày nay, chúng ta có Lời Cha là Chân Lý; ...Chúa muốn chúng ta nhu mì mà không nhu nhược...

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.

Học từ Chúa Giê-xu như kẻ bị tất cả bỏ rơi:

 

Sự Tin Quyết Của Đức Chúa Jêsus, Sự Nhút Nhát Của Phi-E-Rơ - Đăng bởi "SU Việt Nam" trên trang web hoithanh.com vào ngày 7

 Giăng 18:12-27 

Từ khóa:  ...Phi-e-rơ, người đã thề hứa đi theo Chúa cho đến chết, đã chối Đức Chúa Jêsus ba lần, thậm chí cả khi sự sống của ông không bị đe dọa."Vậy nên, trong khi lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus được ứng nghiệm, lời thề hứa của Phi-e-rơ thì không."...xin hãy ban cho chúng con sự can đảm để không chối bỏ việc là môn đồ của Ngài.
 

 - Trang web này vẫn đang được phát triển.

Học hỏi từ Chúa Giê-xu, Ngài luôn có mặt vì mọi người:

Linh Hồn Các Ngươi Sẽ Được Yên Nghỉ - Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền về

  Ma-thi-ơ 11:27 – 30 

Từ khóa: Chúa Giê-su nhận vào trong mối quan hệ riêng biệt; Chúa Giê-su kêu gọi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng; Tại sao người ta mệt mỏi? gánh Lấy Ách Của Chúa Và Học Theo Chúa; tín Đồ Cơ Đốc là tôi mọi của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su; nhu Mì Và Khiêm Nhường

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.

Học hỏi từ Chúa Giê-xu như một kẻ bị phản bội:

 

Tại sao Chúa Giê-su chọn Giu-đa Ích_ca-ti-ốt làm môn đồ? - Đăng bởi "Vietnamese Missionary Institute" trên trang web hoithanh.com vào ngày 0

 Lu-ca 6:12-16 

Từ khóa:  "Tại sao Chúa Giê-su lại chọn một người sẽ phản Ngài để làm môn đồ thân cận?"...Chúa Giê-su đã biết. ...Điều này không có nghĩa là những gì Giu-đa làm là đúng. Nhưng nó phải xảy ra.
 

 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.

Học hỏi từ Chúa Giê-su không loại bỏ ai:

 

Đời Sống Mới Trong Cứu Chúa Giê-su - Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh về

 Giăng 8:1-11 

Từ khóa: năm mới Tết Tây, Tết Ta, ... có thể là muốn từ bỏ bớt những thói hư tật xấu: như hút thuốc, ...;  Chúa Giê-su với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm...; Phục Truyền Luật Lệ 22:22; người Pharasi & những thầy dạy luật lúc...; Chúa Giê-xu viết gì trên đất?...Vấn đề ở đây không còn là vấn đề lên án tội người phụ nữ này nữa... nhưng vấn đề là mỗi người ở đó đã thấy được “con người thật” của mình...;  “Lạy Chúa Giê-su! Xin Ngài đổi mới con ngay hôm nay...."

 


 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.