Học hỏi từ Chúa Giê-su người đã phục sinh:

 

Bài dưỡng Linh – Cơ Đốc Giáo Dục  –  Đỗ Hữu Hoàng của Hội Thánh Tin Lành Thị Nghè, :

 Ma-thi-ơ 28:19-20 

Từ khóa: Đốc Giáo Dục, dạy đạo; tròn Đại Mạng lệnh của Chúa Giê-xu; đặt Chúa Giê-xu làm trọng tâm và lấy Kinh Thánh làm nền tảng; là TRƯỜNG CHÚA NHỰT

 


Bình an của Chúa Kitô - của Lm. Xuân Hy Vọng, 15/05/2020

  Luke 24,36 

 Từ khóa: được trở lại như trước; đại nạn dịch, "Sau khi Phục Sinh, mỗi lần Chúa Giê-su hiện ra cho các Tông đồ, Ngài luôn luôn chúc “bình an cho anh em!” ; sự lo lắng, sợ hãi; ... có được sư bình yên khi không có chiến tranh; ...tâm hồn luôn được bình an
 

- Trang web này vẫn đang được phát triển.